„szkice poezji”

20170821_195246-01

„szkice poezji” to mój autorski tomik poezji. Jest on pierwszym wydanym przeze mnie zbiorem moich wierszy. Wydałam go sama poprzez platformę Lulu, dzięki której zdolni pisarze z całego świata mogą realizować bez przeszkód swoje marzenie.

Tomik można zakupić pod adresem:

lulu.com

oraz:

amazon.com 

Jest to moje osobiste dziecko, które jest moją ogromną miłością. Wiersze, które znalazły się w tym tomiku pisane były latami. Niektóre z nich napisałam 9 lat temu.

Od zawsze marzyłam o tym, aby wydać kiedyś mój tomik poezji i podzielić się z ludźmi moją pasją i moimi wierszami. Niestety, nie dysponuję na daną chwilę czasem, który trzeba przeznaczyć na szukanie wydawcy. Dzięki mojemu wykładowcy, udało mi się wydać moje wiersze samodzielnie.

Okładka oraz to jak wyglądają „szkice poezji” to od początku do samego końca tylko moja praca.

Cieszę się ogromnie, że mogłam zrealizować moje zdecydowanie największe marzenie.

Zapraszam Cię do lektury moich wierszy!


„szkice poezji” is my poetry collection that I have published for the first time in my life. I have published it on Lulu platform, which is a wonderful tool for writers who want to realise their dream all over the world.

It s available for purchase here:

lulu.com

or here:

amazon.com 

I treat it as my own child and I love it as much as one can imagine. All the poems that are included in this poetry collection were written by me over the years. Some of them were written 9 years ago.

I always wanted to publish my poems and share my passion with other people. Unfortunately, I do not have as much time as it is needed when one want to find a publisher. But thanks to one of my professors at university I was able to publish my poetry on my own.

The cover and the content is, from the very beggining to the last page, only my own work.

I would like to invite you to take a look on my poems!


“szkice poezji” ist mein eigenes Poesiebuch. Es ist die erste Sammlung von Gedichten, die ich veröffentlicht habe. Ich habe es selbst durch die Lulu-Plattform veröffentlicht. Lulu-Plattform ist sehr gute Hilfe für Schriftsteller aus der Welt ihre Träume verwirklichen zu machen.

Man kann meine Poesiebuch hier kaufen:

lulu.com

oder hier kaufen:

amazon.com

Das ist meine große Liebe. Die Gedichte, die in diesem Poesiebuch sind habe ich seit Jahren geschrieben. Einige von ihnen schrieb ich vor 9 Jahren.

Ich habe schon immer davon geträumt, meine Poesie eines Tages zu verbringen und mit den Leuten meine Leidenschaft und Gedichte zu teilen. Leider habe ich nicht die Zeit, die ich für die Suche nach einem Verleger ausgeben muss, aber dank meinem Hochschullehrer habe ich es geschafft, meine Gedichte selbst zu veröffentlichen.

Der Buchumschlag habe ich selbst gemacht.

Ich lade Sie ein, meine Gedichte zu lesen!


20170821_195443-01